Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
image
Lịch làm việc tuần 01 năm 2022 (PH1-6.00) (01/01/2022)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022
image
Lịch làm việc tuần 52 năm 2021 (PH2-16.00) (27/12/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021
image
Lịch làm việc tuần 51 năm 2021 (PH3-21.00) (20/12/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 120/12/2021 đến ngày 25/12/2021
image
Kế hoạch Tổ chức Hội thi trực tuyến "tìm hiểu, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính" (14/12/2021)
Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn huyện Cần Giờ xây dựng Kế hoạch về tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính”.
image
Lịch làm việc tuần 50 năm 2021 (PH2-19.00) (13/12/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện từ ngày 13/12/2021 đến 18/12/2021.
image
Lịch làm việc tuần tuần 49 năm 2021 (PH4-10.30) (07/12/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021.
image
Lịch làm việc tuần tuần 48 năm 2021 (PH3-16.00) (29/11/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021.
image
Lịch làm việc tuần tuần 47 năm 2021 (PH3-14.30) (22/11/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021.
image
Lịch làm việc tuần tuần 46 năm 2021 (PH1-10.15) (14/11/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021.