Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Lịch làm việc tuần tuần 19 năm 2021 (08/05/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 10/5/2021 đến ngày 16/5/2021.
image
Lịch làm việc tuần tuần 18 năm 2021 (03/05/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021.
image
Cần Giờ vẫn cần phát triển xứng với tiềm năng vốn có (25/04/2021)
Tại buổi làm việc buổi chiều ngày 24/4, sau chuyến khảo sát thực tế và lắng nghe các chuyên gia phân tích về sự phát triển huyện Cần Giờ, đồng chí Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng trước nỗ lực của huyện trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, khi hoàn thành các chỉ tiêu về phủ kín điện lưới, phát triển đường giao thông nông thôn, trường học…
image
Lịch làm việc tuần 17, tuần 18 năm 2021 (25/04/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 26/4/2021 đến ngày 08/5/2021.
image
Lịch làm việc tuần 16 năm 2021 (18/04/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 19/4/2021 đến ngày 24/4/2021.
image
Lịch làm việc tuần 15 năm 2021 (12/04/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021 (cập nhật ngày12/04/2021).
image
Lịch làm việc tuần 14 năm 2021 (04/04/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021.
image
Lịch làm việc tuần 13 năm 2021 (30/03/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021 (cập nhật ngày 30/3/2021)
image
Lịch tiếp Công dân Quý II năm 2021 (26/03/2021)
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quý II năm 2021
image
Kế hoạch Thực hiện Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số môi trường kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025 (22/03/2021)
Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 1215/KH-UBND về thực hiện Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số môi trường kinh doanh trên địa bàn huyệngiai đoạn 2020 - 2025