Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBNDTP (20/06/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/6/2021 của UBNDTP về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM, Ngày 20/6/2021, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 3046/UBND về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
image
Lịch làm việc tuần tuần 25 năm 2021 (19/06/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 21/6/2021 đến ngày 26/6/2021
image
Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (15/06/2021)
Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-UBBC về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
image
Lịch làm việc tuần tuần 24 năm 2021 (13/06/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 14/6/2021 đến ngày 19/6/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 23 năm 2021 (07/06/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 12/6/2021 (cập nhật 07/6/2021)
image
Thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. (04/06/2021)
Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 2629/UBND về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.
image
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 (03/06/2021)
Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-UBBC về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021-2026.
image
Lịch làm việc tuần tuần 22 năm 2021 (31/05/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 31/5/2021 đến ngày 05/6/2021 (cập nhật 31/5/2021)
image
Lịch làm việc tuần tuần 21 năm 2021 (24/05/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 24/5/2021 đến ngày 29/5/2021.
image
Lịch làm việc tuần tuần 20 năm 2021 (18/05/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021 (cập nhật ngày 18/5/2021).