Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

image
Lịch làm việc tuần tuần 48 năm 2021 (PH3-16.00) (29/11/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021.
image
Lịch làm việc tuần tuần 47 năm 2021 (PH3-14.30) (22/11/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 22/11/2021 đến ngày 27/11/2021.
image
Lịch làm việc tuần tuần 46 năm 2021 (PH1-10.15) (14/11/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 15/11/2021 đến ngày 20/11/2021.
image
Lịch làm việc tuần tuần 45 năm 2021 (PH2-06.00) (08/11/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 08/11/2021 đến ngày 13/11/2021.
image
Lịch làm việc tuần tuần 44 năm 2021 (PH2-14.30) (31/10/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 43 năm 2021 (PH2-09.50) (25/10/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 25/10/2021 đến ngày 30/10/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 42 năm 2021 (PH1-10.30) (17/10/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 41 năm 2021 (PH1-15.30) (09/10/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 40 năm 2021. (03/10/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 04/102021 đến ngày 09/10/2021
image
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải làm việc với BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện về kết quả sơ kết 14 ngày thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. (28/09/2021)
Sáng ngày 28/9, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã có buổi làm việc với BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện về kết quả sơ kết 14 ngày thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Cùng dự họp trực tuyến có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.