Nội dung với 33608_Chuyên mục - Tin tức Hoạt động chỉ đạo điều hành times .

Lịch làm việc tuần 29 từ 13/7/2020 đến 18/7/2020 (10/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 13/7/2020 đến 18/7/2020
Lịch làm việc tuần 28 từ 06/7/2020 đến 12/7/2020 (03/07/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 06/7/2020 đến 12/7/2020
Lịch làm việc tuần 27 từ 29/6/2020 đến 03/7/2020 (26/06/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 29/6/2020 đến 03/7/2020
Lịch làm việc tuần 26 từ 22/6/2020 đến 27/6/2020 (19/06/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 22/6/2020 đến 27/6/2020
Lịch làm việc tuần 25 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020 (13/06/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 15/6/2020 đến 20/6/2020
Lịch làm việc tuần 24 từ 08/6/2020 đến 13/6/2020 (06/06/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 08/6/2020 đến 13/6/2020
Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn (05/06/2020)
Ngày 05/6/2020, Đồng chí Nguyễn Văn Nho - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề giữa TT.HĐND huyện với TT.HĐND các xã, thị trấn về “Cách làm, kinh nghiệm trong giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri”.
Lịch làm việc tuần 23 từ 01/6/2020 đến 06/6/2020 (30/05/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 01/6/2020 đến 06/6/2020
Lịch làm việc tuần 22 từ 25/5/2020 đến 30/5/2020 (22/05/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 25/5/2020 đến 30/5/2020
Lịch làm việc tuần 21 từ 18/5/2020 đến 23/5/2020 (15/05/2020)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ 18/5/2020 đến 23/5/2020