image
Lịch làm việc tuần tuần 30 năm 2021 (25/07/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 26/7/2021 đến ngày 31/7/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 29 năm 2021 (18/07/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 19/7/2021 đến ngày 24/7/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 28 năm 2021 (10/07/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 12/7/2021 đến ngày 17/7/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 27 năm 2021 (04/07/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 05/7/2021 đến ngày 10/7/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 26 năm 2021 (26/06/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 28/6/2021 đến ngày 03/7/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 25 năm 2021 (19/06/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 21/6/2021 đến ngày 26/6/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 24 năm 2021 (13/06/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 14/6/2021 đến ngày 19/6/2021
image
Lịch làm việc tuần tuần 23 năm 2021 (07/06/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 07/6/2021 đến ngày 12/6/2021 (cập nhật 07/6/2021)
image
Lịch làm việc tuần tuần 22 năm 2021 (31/05/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 31/5/2021 đến ngày 05/6/2021 (cập nhật 31/5/2021)
image
Lịch làm việc tuần tuần 21 năm 2021 (24/05/2021)
Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện từ ngày 24/5/2021 đến ngày 29/5/2021.