image
Tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn huyện năm 2023 (10/03/2023)
Ngày 10/3/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1280/KH-UBND về tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn huyện năm 2023.
image
Về triển khai thực hiện và tổ chức niêm yết công khai Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thành phố (13/02/2023)
Ngày 13/02/2023, UBND huyện đã có ban hành Công văn số 752/UBND nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định trên, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đưa các văn bản hành chính của cơ quan Nhà nước đi sâu vào cuộc sống của người dân,
image
Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2023 (06/02/2023)
Ngày 02 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch số 572/KH-UBND về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2023.
image
Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023 (02/02/2023)
Ngày 02/02/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 528/KH-UBND nhằm Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về vai trò của văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành các mặt hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương và thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật; Nâng cao phương pháp và kỹ năng xây dựng và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
image
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023 (16/01/2023)
Ngày 05 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 33-TB/UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023.
image
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 (30/12/2022)
Ngày 27 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7961/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2023.
image
Triển khai thực hiện công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện (13/10/2022)
Ngày 13/10/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 6112/KH-UBND nhằm đánh giá chính xác tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cần Giờ; Làm cơ sở giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất trong năm 2023; Xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trong năm 2023, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, tránh lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.
image
Tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022 (15/09/2022)
Ngày 15/09/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5504/KH-UBND nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót trong công tác phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022 và rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn trong Lễ hội Nghinh Ông năm 2023. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022.
image
Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện năm 2022 (14/09/2022)
Ngày 14/09/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5465/KH-UBND nhằm xây dựng nền tảng số tạo lập dữ liệu sức khỏe của người dân trên địa bàn để mỗi người dân biết về thông tin sức khỏe của mình và các cơ sở khám chữa bệnh có thông tin ban đầu của người bệnh nhanh chóng và chính xác; Khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân, xây dựng mô hình bệnh tật về các bệnh không lây nhiễm; Nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử; Ưu tiên hoàn thành tạo lập hồ sơ sức khỏe người thuộc nhóm nguy cơ trong năm 2022 và được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên
image
Kiểm tra, rà soát pháp lý hoạt động bến thủy nội địa, bến vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện năm 2022 (13/09/2022)
Ngày 13/09/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5435/KH-UBND nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy nội địa; lập lại tình hình trật tự, an toàn hoạt động bến thủy nội địa, bến vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022; Từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra tại vùng nước bến, trang bị đầy đủ và hoàn thiện hơn các điều kiện an toàn cho bến trong quá trình hoạt động; Kiểm tra, rà soát pháp lý hoạt động bến thủy nội địa, bến vật liệu xây dựng, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý các trường hợp sai phạm theo quy định.