image
Phối hợp triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện năm 2022 (18/08/2022)
Ngày 17/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4862/KH-UBND nhằm phấn đấu 100 % doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nhu cầu xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện được tập huấn, hướng dẫn kiến thức về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Phối hợp xây dựng và triển khai các mô hình về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và các cơ chế chính sách hỗ trợ nhằm tạo tiền đề cho hoạt động triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Thành phố; Phối hợp xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Thành phố và vận hành, kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
image
Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi trên địa bàn huyện Cần Giờ nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 (17/08/2022)
Ngày 17/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4842/KH-UBND nhằm tạo điều kiện cho thiếu nhi trên địa bàn huyện được đón Tết Trung thu thật sự đầm ấm, vui tươi và nhiều ý nghĩa; Vận động, kết nối sự tham gia hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp giúp cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của huyện được hưởng niềm vui trọn vẹn trong dịp Tết Trung thu năm 2022; Thông qua các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, nhất là thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi là con gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Trung thu 2022, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
image
Huy động trẻ nhà trẻ, 3 tuổi, 4 tuổi đến trường mầm non năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện (16/08/2022)
Ngày 16/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4790/KH-UBND nhằm giúp trẻ được chăm sóc, giáo dục phù hợp với lứa tuổi, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên, góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non; đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học đã đề ra và đảm bảo chỉ tiêu huy động trẻ ra lớp hàng năm.
image
Tổ chức Lễ Phát động và các hoạt động hưởng ứng Chương trình toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022 (12/08/2022)
Ngày 12/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4697/KH-UBND nhằm Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; Tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước; Động viên đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và Phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong cả nước góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
image
Phối hợp tổ chức Phiên chợ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và sản phẩm thiết yếu trên địa bàn huyện năm 2022 (11/08/2022)
Ngày 11/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4653/KH-UBND nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cung ứng đa dạng các mặt hàng mang thương hiệu Việt Nam chất lượng cao đến tay người tiêu dùng; Tạo điều kiện tham gia quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của thành phố và các tỉnh, thành để liên kết xúc tiến thương mại giữa huyện và các tỉnh, thành phố, tạo chuỗi cung ứng lưu thông hàng hóa an toàn, chất lượng đến với người tiêu dùng.
image
Triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển thủy sản và chiến lược phát triển thủy sản huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (09/08/2022)
Ngày 09/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4591/KH-UBND nhằm phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; đa dạng hóa sản phẩm thủy sản, tập trung phát triển đối với sản phẩm chủ lực có năng suất và giá trị kinh tế cao; đảm bảo vừa bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, vừa xây dựng được thương hiệu uy tín, khả năng cạnh tranh nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 4310/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
image
Phát động phong trào thi đua thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số trên địa bàn huyện (08/08/2022)
Ngày 08/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4567/KH-UBND nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần sáng tạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn thuộc huyện và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình “Chuyển đổi số” và Đề án “Đô thị thông minh” của huyện Cần Giờ; Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm hay làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn từng đơn vị.
image
Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, Đại hội Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (08/08/2022)
Ngày 08/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4565/KH-UBND nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII tiến đến chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, Đại hội của Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
image
Tổ chức tọa đàm Chủ đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” trên địa bàn huyện (05/08/2022)
Ngày 05/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4533/KH-UBND nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng, giữ gìn gia đình hạnh phúc bền vững, hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí Xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn huyện; Thông qua tọa đàm góp phần chia sẻ những kinh nghiệm, bài học, mô hình và những giải pháp hiệu quả từ các cá nhân, tổ chức, đại diện hộ gia đình nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; qua đó triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực và đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chính trị.
image
Phát triển hệ thống chợ và nâng cao hiệu quả mạng lưới cửa hàng bán lẻ truyền thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 (01/08/2022)
Ngày 01/08/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 4412/KH-UBND nhằm nâng cấp, phát triển hệ thống thương mại như chợ và mạng lưới cửa hàng bán lẻ truyền thống trên cơ sở tiềm năng, tiềm lực của các thành phần kinh tế cùng tham gia thực hiện; góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương; nâng cao thu nhập, hiệu quả hoạt động của cơ sở thương mại; đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn và du khách; Phát triển cơ sở thương mại theo hướng văn minh, hiện đại phù hợp với quy hoạch, định hướng và nhu cầu của từng địa phương; Góp phần lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại các khu vực chợ, khu vực kinh doanh mua bán tự phát và các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn huyện.