title

Các cơ sở sản xuất, chế biến và mua, bán hải sản đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Thứ hai, 17/09/2018, 07:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm thông tin, giới thiệu đến khách du lịch,người tiêu dùng các cơ sở chế biến thủy sản, cơ sở sơ chế tổ yến đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phấm trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Theo số liệu cung cấp của Phòng Kinh tế huyện tại Công văn số 593/KT ngày 23/5/2018 có 16 cơ sở chế biến thủy sản, 08 cơ sở sơ chế tổ yến đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Xem toàn văn hoặc tải về Danh sách các cơ sở tại đây.

Số lượng lượt xem: 666