Xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lý Nhơn năm 2020
Thứ sáu, 25/12/2020, 09:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 7204/TB-UBND về xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lý Nhơn năm 2020

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).