Về việc hướng dẫn cách ly đối với người đến từ vùng dịch Covid-19
Thứ sáu, 13/03/2020, 09:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 934/UBND về hướng dẫn cách ly đối với người đến từ vùng dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 1076/SYT-NVY ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế về hướng dẫn cách ly đối với người đến từ vùng dịch Covid-19;

Ủy ban nhân dân huyện triển khai việc tổ chức cách ly phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh từ các vùng đang có dịch như sau:

1. Tổ chức việc tiếp nhận, sàng lọc đối với tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch (đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và Iran) như sau:

- Với người vừa nhập cảnh, nếu đã xác định được là người đến từ, đi qua vùng có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người có biểu hiện (sốt, ho, khó thở): Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chuyển về các khu cách ly tập trung của thành phố.

- Với người vừa nhập cảnh, nếu chưa xác định rõ ràng nơi từng lưu trú tại các quốc gia đang có dịch và có địa chỉ lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố chuyển về các cơ sở cách ly tập trung của huyện để tiếp tục sàng lọc. Việc xác định địa chỉ lưu trú tại quốc gia đang có dịch của người nhập cảnh phải được gia đình, các đối tác làm việc tại Việt Nam xác định.

+ Khi xác định được người nhập cảnh là người đến từ, đi qua vùng có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người có biểu hiện (sốt, ho, khó thở), Trung tâm Y tế huyện chuyển người cần cách ly về các khu cách ly tập trung của thành phố theo điều phối của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

+ Khi xác định được người nhập cảnh là người đến từ, đi qua các khu vực không thuộc các vùng dịch, Trung tâm Y tế huyện đưa người cần cách ly về nơi cư trú để áp dụng cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định. Người nhập cảnh và gia đình hoặc các đối tác làm việc tại Việt Nam cần cam kết khẳng định khi về địa phương hoặc nơi làm việc phải được tiếp tục theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu nhận định người cần cách ly y tế không thể đảm bảo việc cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú, Trung tâm Y tế huyện giải thích, hướng dẫn để người cần cách ly y tế chấp thuận cách ly tập trung ngay tại cơ sở của huyện, nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và hạn chế tối đa nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

- Với người nhập cảnh trong vòng 14 ngày và được phát hiện từ cộng đồng: sẽ đưa về cơ sở cách ly tập trung của huyện, thực hiện việc sàng lọc và xác định áp dụng hình thức cách ly y tế theo quy định như các trường hợp trên.

Các nội dung liên quan khác về cách ly tập trung, cách ly tại nhà/nơi lưu trú được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 344/QĐ-BYT và Quyết định số 345/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

2. Đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích chính thức (sử dụng hộ chiếu ngoại giao, công vụ):

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và các đơn vị liên quan, điều phối Trung tâm Y tế huyện tham gia giám sát, kiểm tra sức khỏe và áp dụng cách ly y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Đối với những trường hợp không phải cách ly tập trung và có địa chỉ cư trú, lưu trú tại các tỉnh, thành phố khác:

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thực hiện quy trình thông báo đến các địa phương để đón người cần cách ly y tế về tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đến khi đủ 14 ngày theo quy định.

4. Giao Công an huyện:

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách tất cả những người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch (đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và Iran) trong vòng 14 ngày để tổ chức sàng lọc và áp dụng cách ly y tế kịp thời.

5. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Lập danh sách tất cả những người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch (đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và Iran) trong vòng 14 ngày để tổ chức sàng lọc và áp dụng cách ly y tế kịp thời.

- Đặc biệt, nâng cao vai trò của Ban Nhân dân ấp, Tổ nhân dân trong việc theo dõi, nắm rõ các trường hợp đi đến của người dân, cũng như những người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch về địa phương; kịp thời báo cáo, tổ chức theo dõi sức khỏe, giám sát y tế theo quy định.

6. Giao Trung tâm Y tế huyện:

Thực hiện hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố triển khai thực hiện các biện pháp giám sát, theo dõi sức khỏe và cách ly y tế theo đúng quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

 

Tải văn bản về (tại đây).

H.M.T