title

Về việc giảm tải trọng xe qua phà Bình Khánh có thời hạn để thi công
Thứ tư, 20/01/2021, 14:56 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đã ban hành Thông báo số 07/TB-DVCI về việc giảm tải trọng xe qua phà Bình Khánh có thời hạn để thi công thay mới hệ thống chuyển tiếp giữa cầu dẫn H30 và bến nổi 500T tại hai đầu bến phà Bình Khánh

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

Tin mới hơn
Tin đã đưa