title

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thứ tư, 29/12/2021, 16:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

Tải Quyết định về xem (tại đây).

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Số lượng lượt xem: 34
Tin đã đưa