title

Về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023
Thứ ba, 15/08/2023, 10:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 5455/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023.

Thực hiện Thông báo số 252/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023;

Ủy ban nhân dân huyện thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023, như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01 tháng 9 năm 2023 đến hết thứ Hai ngày 04 tháng 9 năm 2023. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Lễ bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.

3. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng pháp luật.

4. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ Lễ nêu trên.

5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện:

- Vận động, nhắc nhở, hướng dẫn treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

- Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

6. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường, làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động Nhân dân thực hiện tốt Thông báo này./.

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

H.M.T

Số lượng lượt xem: 106
Tin mới hơn
Tin đã đưa