Về tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu.
Thứ hai, 16/03/2020, 12:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 1033/UBND Về tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu.

Căn cứ Công văn số 905/UBND - VX ngày 14 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu;

Nhằm hạn chế tụ tập đông người và chủ động trong công tác phòng, chống dịch, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: thông báo đến tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (kể cả có phép và không phép) trên địa bàn huyện tạm dừng hoạt động theo tinh thần nội dung Công văn số 905/UBND - VX ngày 14 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tạm ngừng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu. Đảm bảo 100% cơ sở thực hiện tạm ngừng hoạt động nhận được thông báo hoặc tiếp cận được Công văn số 905/UBND - VX ngày 14 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố trước 17 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2020.

2. Giao Đài Truyền thanh huyện: phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện thông báo đến tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (kể cả có phép và không phép) trên địa bàn huyện tạm dừng hoạt động kể từ 18 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

3. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền vận động các cơ sở tạm ngừng hoạt động và vận động nhân dân không tham gia, đặc biệt đối với học sinh trong những ngày nghỉ học. Sau 18 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2020, thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Giao Công an huyện: Xây dựng kế hoạch phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

5. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh không tham gia các hoạt động tụ tập đông người, không tham gia chơi game online, karaoke tại các cơ sở kinh doanh karaoke và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, kể từ 18 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

6. Đề nghị Trường Trung học phổ thông Cần Thạnh, Bình Khánh, An Nghĩa: tổ chức tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh không tham gia các hoạt động tụ tập đông người, không tham gia chơi game online, karaoke tại các cơ sở kinh doanh karaoke và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, kể từ 18 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

7. Nhà Thiếu nhi huyện: tạm ngừng tổ chức các hoạt động tụ tập đông thiếu nhi và tạm ngừng hoạt động của phòng chiếu phim 3D, kể từ 18 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện: tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên không tham gia sử dụng các dịch vụ game online, karaoke tạm ngừng hoạt động sau 18 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020.

 

Tải công văn về xem (tại đây).

H.M.T