title

Về ngưng hoạt động đối với các chủ phương tiện đang hoạt động tại bến khách ngang sông Vàm Sát - Tân Tập thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Thứ ba, 14/01/2020, 11:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 126/TB-UBND về ngưng hoạt động đối với các chủ phương tiện đang hoạt động tại bến khách ngang sông Vàm Sát - Tân Tập thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

 

Tải nội dung Thông báo về (tại đây).

H.M.T

Tin mới hơn
Tin đã đưa