title

Về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thứ hai, 21/10/2019, 09:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 211/TB-HĐND về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Xem nội dung Thông báo (tại đây).

H.M.T

Tin mới hơn
Tin đã đưa