title

Vai trò của Hội Nông dân huyện trong triển khai thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ
Thứ hai, 23/12/2019, 09:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

“… Đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời gắn với Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và gắn với việc triển khai thực hiện Quyết định 1374 của Ban thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin liên quan đến phản ánh của người dân. Hội Nông dân huyện cần tăng cường công tác phối hợp thực hiện theo quy chế hoạt động, định kỳ sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phối hợp, vai trò trách nhiệm của Hội nông dân, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong đánh giá chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Hội Nông dân huyện cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch trong tham gia giám sát việc triển khai thực hiện để Quyết định 81 đi vào thực chất, hiệu quả, đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Các cấp Hội tham mưu cấp ủy, chính quyền định kỳ có cơ chế gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân để lắng nghe, nắm bắt, phản ánh kịp thời những vấn đề mà người dân quan tâm liên quan đến những điều kiện thực tế gắn với việc triển khai thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm. Đề xuất các giải pháp tuyên truyền để nông dân nâng cao nhận thức; trong đó tăng cường kiến thức pháp luật, hướng dẫn người dân cụ thể bằng những văn bản quy phạm pháp luật; thông qua tuyên truyền phát huy công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường tư vấn và trợ giúp pháp lý cho nông dân, thông qua những kênh thông tin của cơ chế phối hợp để giải quyết khiếu nạ,i tố cáo đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tập trung xây dựng câu lạc bộ nông dân với pháp luật, xây dựng lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên tại cơ sở để làm cầu nói giúp triển khai công tác tuyên truyền luật khiếu nại tố cáo đi vào chiều sâu...”. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Chủ tịch UBND huyện Lê Minh Dũng khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích qua 5 năm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ

 

Từ năm 2015 đến nay, UBND huyện đã thụ lý giải quyết 96 vụ khiếu nại liên quan đến nông dân, nội dung khiếu nại liên quan đến xin cấp quyền sử dụng đất, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Tất cả các vụ khiếu nại nêu trên, UBND huyện đều mời đại diện Hội Nông dân huyện tham dự đối thoại, giải quyết khiếu nại để tham khảo ý kiến của Hội về quan điểm giải quyết vụ việc; đồng thời tham gia cùng với các phòng ban để tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Hội Đồng giáo dục phổ biến pháp luật huyện còn phối hợp tổ chức 42 cuộc tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho cán bộ, công chức xã, thị trấn, trưởng, phó ban nhân dân ấp, khu phố, hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên của các, xã thị trấn với khoảng 2.543 lượt người tham dự; tổ chức 8 cuộc tuyên truyền pháp luật về đất đai cho 457 cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn; duy trì việc phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn pháp luật hàng năm để tư vấn pháp luật cho nhân dân.

Tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân

 

Đồng chí Lê Văn Được - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 18 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hội Nông dân huyện và các xã, thị trấn phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan để đáp ứng tình hình nhiệm vụ chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, có 22.154 lượt hội viên, nông dân tham dự; phối hợp tổ chức tư vấn pháp lý cho 2.520 cán bộ, hội viên, nông dân”.

 Với vai trò là cơ quan thường trực, Hội Nông dân huyện, các xã, thị trấn luôn chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền để phù hợp về nội dung trong từng thời điểm. Thông qua các hình thức như tuyên truyền miệng, nêu gương nông dân điển hình, thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham gia các hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật … đã cung cấp kịp thời thông tin kiến thức trên nhiều lĩnh vực cho hội viên, nông dân; tạo niềm tin trong cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Trần Thị Thi – PCT Hội Nông dân xã Lý Nhơn cho biết: “ Ngoài công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; Hội còn duy trì tốt hoạt động mạng lưới 03 chi hội và 58 tổ hội tại các ấp vừa tham gia thành viên câu lạc bộ “Nông dân nuôi dạy con tốt và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, vừa là thành viên các tổ hòa giải, là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, đây là kênh thông tin giúp hội ghi nhận và phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền về tình hình nông dân, nông nghiệp, nông thôn ở địa phương".

Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện Quyết định số 81/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân trên địa bàn huyện cũng còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: chưa thực hiện công tác phối hợp trong tham gia tiếp nông dân đến tố cáo tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân do quy định về giữ bí mật thông tin của người tố cáo; chưa phối hợp trong vận động nông dân chấp hành nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;…

            Theo đồng chí Nguyễn Cao Huệ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hòa: “… Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin, kiến thức về chính sách, pháp luật của nông dân, khắc phục sự hạn chế về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nông dân dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo sai, vượt cấp, cần tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở”.

            Để khắc phục những hạn chế trên, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, các cấp Hội Nông trên địa bàn sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước đến toàn thể hội viên; đồng thời chủ động phối hợp với các thành viên của Tổ công tác, các ban ngành huyện, xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác hòa giải một cách triệt để, nhằm hạn chế nảy sinh mâu thuẫn lớn, khiếu kiện vượt cấp; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

HN

Tin mới hơn
Tin đã đưa