title

Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản triển khai thực hiện chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc,trả lương phục hồi sản xuất.
Thứ sáu, 16/07/2021, 20:46 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Để tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, phòng ban và Hội Doanh nghiệp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân biết để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

- Trường hợp người sử dụng lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu vay vốn, đề nghị liên hệ với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cần Giờ, địa chỉ: khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ; điện thoại: 02837861449 hoặc 0982743909.

- Giao Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quán triệt, tập trung tổ chức cho vay đến người sử dụng lao động đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận doanh nghiệp, người sử dụng lao động để triển khai chính sách hỗ trợ cho vay này. Tổ chức công khai chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên Bảng thông tin tín dụng chính sách ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đặt tại trụ sở Ủy ban nhân các xã, thị trấn và tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện./.

H.M.T

Tin mới hơn
Tin đã đưa