title

Tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2024
Thứ hai, 15/01/2024, 15:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Công văn số 99/NV ngày 15/01/2024 của Phòng Nội vụ về việc triển khai Thông báo của Sở Y tế Thành phố về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2024.

Chi tiết xem tại Công văn 99/NV ngày 15/01/2024

 

Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người lao động trên địa bàn huyện có cơ hội tìm kiếm việc làm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và người lao động về nhu cầu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế năm 2024, như sau:

- Nhu cầu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm tuyển dụng: 

+ Quản lý nghiệp vụ y thuộc Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế.

+ Quản lý quy hoạch - kế hoạch thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế.

+ Công nghệ thông tin thuộc Phòng Công nghệ thông tin, Sở Y tế.

 

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PLE

Số lượng lượt xem: 330
Tin mới hơn
Tin đã đưa