title

Triển khai thực hiện khảo sát nhu cầu học văn hóa, học nghề của người khuyết tật tại cộng đồng.
Thứ sáu, 12/01/2024, 14:09 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Công văn số 1052/SLĐTBXH-XH ngày 12/01/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc khảo sát nhu cầu học văn hóa, học nghề của người khuyết tật.

 

 

 

Nhằm triển khai thực hiện và đảm bảo thời gian quy định, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện khảo sát đối với các gia đình đang chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật trên địa bàn quản lý.

Phiếu khảo sát được thực hiện trực tuyến theo đường link: https://forms.gle/k62JR91YMnbLAdyu5 hoặc qua mã QR code:

 

 

Thời gian thực hiện phiếu khảo sát trước ngày 31 tháng 01 năm 2024.

Chi tiết xem tại

- Công văn 97/LĐTBXH ngày 16/01/2024;

- Công văn 1052/SLĐTBXH-XH ngày 12/01/2024.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PLE

Số lượng lượt xem: 45
Tin đã đưa