title

Triển khai thực hiện tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6” năm 2023
Thứ tư, 26/04/2023, 09:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/04/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 2612/KH-UBND Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tham gia đấu tranh xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma tuý tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện; quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy, người cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng, hạn chế tỷ lệ tái nghiện; Thông qua các hoạt động truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và của mỗi cá nhân, gia đình về công tác phòng, chống ma tuý và tác hại của tệ nạn ma túy để từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm giúp đỡ người nghiện ma tuý xoá bỏ mặc cảm, giải quyết việc làm phù hợp để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, xây dựng xã hội lành mạnh, thân thiện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Xem chi tiết Kế hoạch số 2612/KH-UBND tại đây

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 81
Tin mới hơn
Tin đã đưa