title

Triển khai Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Thứ sáu, 16/09/2022, 07:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Đăng Khoa, Kiểm tra viên Phòng Địa bàn 1 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phụ trách địa bàn; đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo cán bộ chủ chốt của huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thông tin, phân tích đến các đại biểu những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW so với Quy định số 07-QĐi/TW về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII. Theo đó, Quy định số 69-QĐ/TW gồm 4 Chương, 58 Điều được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể, bao quát các vấn đề trong đời sống xã hội. Việc bổ sung, quy định mới các vi phạm cùng hình thức kỷ luật đối với đảng viên được cập nhật, bổ sung đã đồng bộ, thống nhất với các quy định mới của Đảng và quy định pháp luật hiện hành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị sau hội nghị này người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục thường xuyên quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ các nội dung được nêu trong Quy định nhằm đề cao trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện của đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo tại hội nghị

Ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở xác định rõ vai trò trách nhiệm, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Đồng thời, Ủy ban kiểm tra cấp ủy từ huyện đến cơ sở tích cực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện đồng bộ, đầy đủ, toàn diện và có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực hoặc dư luận xã hội quan tâm; kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn ngừa những sai phạm.

Mỗi đảng viên, tổ chức đảng cần nghiêm túc nghiên cứu Quy định 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm để nắm vững các nguyên tắc cơ bản, quy định của Đảng, đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự sửa khắc phục hạn chế khuyết điểm.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

TT

Số lượng lượt xem: 18
Tin đã đưa