title

Treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023
Thứ hai, 14/08/2023, 08:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Thông báo số 252/TB-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023.

 

 

Cụ thể như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 01 tháng 9 năm 2023 đến hết thứ Hai ngày 04 tháng 9 năm 2023. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 01 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ Lễ bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.

- Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng pháp luật.

- Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ Lễ nêu trên.

Xem chi tiết (tải về) Thông báo số 5455/TB-UBND tại đây

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 107
Tin đã đưa