title

Tổng hợp nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ XI, HĐND Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ hai, 06/07/2020, 08:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Công văn số 96/HĐND ngày 22/5/2020 của Thường trực HĐND huyện, tính đến ngày 06/7/2020 đã có 09 Đại biểu gửi nội dung chất vấn tại kỳ họp lần thứ XI.

Theo đó, các nội dung chất vấn trên nhiều lĩnh vực như: cải cách hành chính; về chính sách; môi trường; văn hóa - xã hội; Kinh tế…          

Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp các nội dung chất vấn của các đại biểu tại Báo cáo số 132/BC-HĐND ngày 6/7/2020.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 139
Tin mới hơn
Tin đã đưa