title

Toàn đảng, toàn dân, toàn quân huyện Cần Giờ ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thứ năm, 20/08/2020, 10:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào ngày 26, 27 và 28 tháng 8 năm 2020 - đây là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ. Đại hội diễn ra trong thời điểm cả nước tổ chức kỷ niệm trọng thể 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 càng có ý nghĩa sâu sắc đối với toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Cần Giờ.

Hội nghị giao ban chuyên đề giữa TT HU với Bí thư chi đảng bộ cơ sở

 

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và sự hỗ trợ tích cực các sở, ngành chức năng, nhất là sự tập trung lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng - an ninh; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ huyện được tập trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền ngày càng được nâng cao, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho nhân dân; công tác dân vận từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội; qua đó đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức tư tưởng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong ý chí và hành động, trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; qua đó giữ vững niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Trong 05 năm tới, với tiềm năng kinh tế biển, rừng, sự phát triển kinh tế xã hội của huyện không thể tách rời với chiến lược kinh tế của thành phố; huyện Cần Giờ được Trung ương, Thành phố quan tâm, tăng cường đầu tư mạnh cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho huyện khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển. Điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/5000 trên địa bàn huyện có tính chất định hướng phát triển tổng thể kinh tế xã hội huyện. Những kết quả đạt được từ Chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ tạo nền tảng cho huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

Khi các dự án đầu tư chiến lược được Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện sẽ tạo động lực thu hút mạnh mẽ đầu tư bên ngoài, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhanh hơn so với hiện tại như Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha, cầu Cần Giờ, nâng cấp đường Rừng Sác, phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu; trong đó dự án xây dựng cầu Cần Giờ được xem là công trình đột phá quan trọng, đòn bẩy trong việc thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế của địa phương, tạo sự đột phá trong việc phát triển kinh tế huyện Cần Giờ trong tương lai.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong ngày 26, 27 và 28/8/2020 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện có nhiệm vụ đi sâu tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, từ đó ra sức khắc phục những yếu kém, tồn tại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tinh thần năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững trong những năm tiếp theo, luôn xứng đáng huyện.

Trên tinh thần ấy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân huyện Cần Giờ ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII với những việc làm thiết thực, phát động phong trào thi đua trên toàn địa bàn, trên từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương và trong quần chúng nhân dân của huyện Cần Giờ đã hai lần anh hùng: anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới bằng phong trào thi đua cụ thể. Kết quả phong trào thi đua là những đoá hoa tươi thắm tô điểm thêm cho thành công của Đại hội. Mỗi đảng viên, trên mỗi cương vị được giao hãy ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn để luôn xứng đáng với danh hiệu vinh quang là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước .

Phát động phong trào thi đua yêu nước cao điểm trên toàn địa bàn huyện, các cấp các ngành cần bám sát thực tiễn phong trào hành động của quần chúng để phát hiện các điển hình, kịp thời cổ vũ, động viên và nhân rộng điển hình tiên tiến để đưa phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, cần có tổng kết từng giai đoạn để rút kinh nghiệm; từ đó thực sự đổi mới phong trào thi đua để làm nền tảng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, đưa các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân huyện Cần Giờ ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

BL

Tin mới hơn
Tin đã đưa