title

Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí CT.UBND huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2022
Thứ hai, 21/02/2022, 09:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 21/02/2022, UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với nhân dân trên địa bàn huyện trong năm 2020 tại Kế hoạch số 757/KH-UBND.

Kế hoạch được tổ chức nhằm trực tiếp lắng nghe, nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng chính quyền, trách nhiệm phục vụ nhân dân của người đứng đầu chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi những chủ trương, chính sách, quy định không còn phù hợp; Kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của huyện; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để nhân dân đồng cảm, chia sẻ, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết của Đảng, Nhà nước với Nhân dân và phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân.

Xem chi tiết (tải về) Kế hoạch số 757/KH-UBND tại đây.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 1194
Tin mới hơn
Tin đã đưa