title

Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2022
Thứ ba, 15/02/2022, 09:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15/02/2022, HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-HĐND nhằm trực tiếp nắm bắt, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của Nhân dân về xây dựng chính quyền, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của người đứng đầu chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó đề nghị giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc chính đáng, hợp pháp của Nhân dân hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi những chủ trương, chính sách, quy định không còn phù hợp; Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của huyện; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để Nhân dân đồng cảm, chia sẻ, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết của Đảng, Nhà nước với Nhân dân và phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của Nhân dân.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 15/KH-HĐND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 10
Tin đã đưa