title

Tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023
Thứ sáu, 05/05/2023, 13:51 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 04/5/2023, tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 theo Kế hoạch số 2739/KH-UBND nhằm Nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp và tổ chức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cần Giờ; Rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, đơn giản các thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày:

* Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân huyện gồm:

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

 1.  

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 1.  

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 1.  

Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thông báo của hộ kinh doanh.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 1.  

Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 1.  

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Phòng Tư pháp

 1.  

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Phòng Tư pháp

 1.  

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được).

Phòng Tư pháp

 1.  

Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp.

Phòng Tư pháp

 1.  

Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

Phòng Tư pháp

 1.  

Thủ tục Thăm viếng mộ liệt sĩ

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 1.  

Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

* Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn gồm:

- Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với trường hợp cư trú tại địa phương, không cần xác minh).

- Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

- Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

- Thủ tục Đăng ký khai tử.

- Thủ tục Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng phiếu khai báo tạm trú tại Công an phường, xã, thị trấn.

- Thủ tục Đăng ký khai sinh.

- Thủ tục Đăng ký kết hôn.

- Thủ tục Đăng ký lại khai sinh.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Xem chi tiết (tải về) Kế hoạch số 2739/KH-UBND tại đây

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 48
Tin đã đưa