title

Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” trên địa bàn huyện Cần Giờ
Thứ ba, 08/03/2022, 13:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Kế hoạch sô 023/KH-UBND về Tổ chức thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị,cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Tải Kế hoạch về xem (tại đây).

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Số lượng lượt xem: 289