title

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023
Thứ năm, 02/02/2023, 08:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 02/02/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 528/KH-UBND nhằm Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về vai trò của văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành các mặt hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương và thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật; Nâng cao phương pháp và kỹ năng xây dựng và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Xem chi tiết (tải về) Kế hoạch số 528/KH-UBND tại đây

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Tr.Hiếu

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 222
Tin mới hơn
Tin đã đưa