title

Tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022
Thứ năm, 15/09/2022, 08:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 15/09/2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 5504/KH-UBND nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót trong công tác phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022 và rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn trong Lễ hội Nghinh Ông năm 2023. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch số 4907/KH-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về phối hợp tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2022.

Vui lòng xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 5504/KH-UBND tại đây

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 419
Tin mới hơn
Tin đã đưa