title

Tổ chức Hội nghị tập huấn chính quyền số, doanh nghiệp số và kỹ năng quản trị cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Cần Giờ
Thứ ba, 07/06/2022, 09:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chương trình chuyển đổi số; nâng cao kỹ năng quản trị, năng suất và chất lượng lao động cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chính quyền số, doanh nghiệp số và kỹ năng quản trị cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 3025/KH-UBND ngày 07/6/2022.

Theo đó, việc tổ chức thực hiện Kế hoạch nhằm:

Thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Nâng cao nhận thức về chương trình chuyển đổi số và tầm quan trọng của chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Trang bị kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tập huấn nâng cao trình độ vận hành cơ sở, tổ chức kinh doanh, trang bị các kỹ năng cần thiết, nâng cao năng suất và chất lượng lao động cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Xem chi tiết (tải về) Kế hoạch số 3025/KH-UBND ngày 07/6/2022 tại đây.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Nguồn:

Số lượng lượt xem: 29
Tin đã đưa