title

Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021
Thứ năm, 09/09/2021, 08:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong tháng, UBND huyện tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết hợp triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tăng cường công tác xét nghiệm tầm soát Sars-Cov-2 cho người dân, người lao động trên địa bàn. Đồng thời, hoàn thành công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố. Các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa diễn ra chu đáo, trang trọng, thiết thực và hiệu quả. 100% hồ sơ hành chính giải quyết trước hạn và đúng hạn. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND Thành phố làm cho phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải tạm dừng hoạt động, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản giảm, thời tiết không thuận lợi… đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế của huyện giảm sâu so với tháng trước và so với cùng kỳ: Sản lượng thủy sản giảm 33,8% so tháng trước và giảm 44% so cùng kỳ; sản lượng nông nghiệp giảm 41,5% so tháng trước và giảm 8% so cùng kỳ; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp giảm 60% so tháng trước và giảm 83% so cùng kỳ; doanh thu ngành thương mại – dịch vụ đạt giảm 1,4% so tháng trước và giảm 81% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước giảm 63,5% so với cùng kỳ. Số trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 vẫn tăng so với tháng trước. Phạm phạm hình sự chưa được kéo giảm.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

Số lượng lượt xem: 497
Tin mới hơn
Tin đã đưa