title

Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021
Thứ hai, 09/08/2021, 08:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong tháng, UBND huyện tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, quản lý kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly. Khẩn trương triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và Chiến dịch tầm soát Sars-Cov-2 cho người dân, người lao động tại khu vực dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp và chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tạm dừng tổ chức. Duy trì mục tiêu an sinh xã hội, đặc biệt cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

 

Tình hình sản xuất, kinh doanh trong tháng giảm sút do dịch Covid-19 tác động mạnh đến sự phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội của huyện, ngoài sản lượng sản phẩm nông nghiệp thu hoạch tăng 42%, các lĩnh vực sản xuất khác đều giảm so với cùng kỳ: sản lượng thủy sản bằng 87% so với tháng trước (bằng 86,3% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp bằng 92,6% so với tháng trước (bằng 94,6% so với cùng kỳ). Doanh thu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trong tháng bằng 96,4% so với tháng trước (bằng 75,5% so với cùng kỳ). Thu ngân sách bằng 43,5% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, số trường hợp bệnh tăng mạnh so với tháng trước (tăng 358 trường hợp). Tỷ lệ hồ sơ hành chính trễ hạn tăng 5,1% so với tháng trước. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chưa được UBND thành phố phê duyệt.

Số lượng lượt xem: 565
Tin mới hơn
Tin đã đưa