title

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 14/09/2021
Thứ ba, 14/09/2021, 15:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 07 người (không tăng, không giảm so với ngày 13/9/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 01 người.

 

 

** Tổng số người nhiễm từ ngày 01/01/2021 đến 14/9/2021: 1.197 người tại địa phương (xã Bình Khánh: 743, xã An Thới Đông: 146, xã Tam Thôn Hiệp: 63; xã Lý Nhơn: 22, xã Long Hòa: 139; thị trấn Cần Thạnh: 76, xã Thạnh An: 08). Có 965 người đã khỏi bệnh, 06 người tử vong, 226 người đang điều trị. Ngoài ra có 28 người bệnh ở nơi khác thông báo về địa phương; 30 người thường trú ngoài địa phương nhưng phát hiện tại huyện (21 người thuộc quận, huyện khác; 09 người tỉnh, thành phố khác); 10 người tử vong ở nơi khác thông báo về địa phương (Cần Thạnh 01, Long Hoà: 03, An Thới Đông: 02, Bình Khánh 04);

- Ngày 13/9/2021, trên địa bàn huyện có 08 ca test nhanh dương tính, đang chờ kết quả PCR (tại thị trấn Cần Thạnh 03 ca, xã An Thới Đông 01 ca, xã Bình Khánh 04).

- Số F1: 213 người (giảm 37 người so với ngày 13/9/2021, tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh). Trong đó, có 202 người cách ly tại nhà và 11 người đang cách ly tập trung tại huyện.

- Số F2: 31 người (giảm 03 so với ngày 13/9/2021).

- Số người đang được cách ly, điều trị tại các Khu cách ly của huyện là 172 người; trong đó:

+ Khu 01 (100 giường): không có người cách ly (do đang sửa chữa);

+ Khu 02 (180 giường): đang cách ly 51 người (tăng 05 người so với ngày 13/9/2021);

+ Khu 03 (148 giường): đang cách ly 121 người (không tăng, không giảm so với ngày 13/9/2021);

- Về khu phong tỏa: Tính đến ngày 14/9/2021, hiện đang phong tỏa 05 khu 314 hộ 1.063 nhân khẩu (xã Bình Khánh 03 khu 60 hộ 215 nhân khẩu; thị trấn Cần Thạnh 01 khu 14 hộ 54 nhân khẩu, xã An Thới Đông 02 khu 240 hộ 794 nhân khẩu).

- Về đánh giá mức độ nguy cơ: Ủy ban nhân dân huyện tự đánh giá mức độ nguy cơ (có 20% số xã trở lên ở mức nguy cơ cao). Tại 07/07 xã, thị trấn đánh giá như sau: Mức độ nguy cơ cao: Xã Bình Khánh, xã An Thới Đông. Mức độ nguy cơ: xã Tam Thôn Hiệp, xã Lý Nhơn, thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa, xã Thạnh An.

- Về tiến độ thực hiện mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19:

Vùng    (489 tổ nhân dân)

Đánh giá ngày 16/8

Đánh giá

ngày 14/9

Kết quả ngày 14/9     sau khi tầm soát      xét nghiệm

Kết quả

Tỷ lệ

Mở rộng

Kết quả

Tỷ lệ

Phát sinh

Kết quả

Tỷ lệ

Xanh

421

86,09%

+ 66

487

99,6%

+ 29

448

91,6%

Cận xanh

10

2,04%

- 9

1

0,2%

+ 5

12

2,4%

Vàng

39

7,98%

- 39

0

0 %

- 26

18

3,6%

Cam

7

1,43%

- 6

1

0,2%

0

6

1,22%

Đỏ

12

2,45%

- 12

0

0,2%

 - 8

5

1,0%

                   

Từ ngày 16/8 đến ngày 14/9/2021 huyện đã chuyển hóa tăng 66 tổ xanh (từ 421 tổ lên 487 tổ); giảm 39 tổ vàng (từ 39 tổ còn 0 ổ); giảm 06 tổ cam (từ 07 tổ còn 01 tổ); giảm 12 tổ đỏ (từ 12 tổ còn 0 tổ).

Tuy nhiên qua công tác đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát để bốc F0 ra khỏi cộng đồng thì phát sinh thêm các tổ vùng vàng, vùng cam và vùng đỏ. Kết quả đến ngày 14/9/2021, bản đồ vùng xanh huyện ghi nhận có 448/489 (91,6%) tổ nhân dân vùng xanh, 12 (2,4%) tổ vùng cận xanh, 18 (3,6%) tổ vùng vàng, 6 (1,22%) tổ vùng cam, 5 (1,0%) tổ vùng đỏ.

Số lượng lượt xem: 239
Tin mới hơn
Tin đã đưa