title

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 13/09/2021
Thứ hai, 13/09/2021, 15:43 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 07 người (giảm 9 người so với ngày 12/9/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.

 

** Tổng số người nhiễm từ ngày 01/01/2021 đến 13/9/2021: 1.190 người tại địa phương (xã Bình Khánh: 737, xã An Thới Đông: 146, xã Tam Thôn Hiệp: 63; xã Lý Nhơn: 22, xã Long Hòa: 139; thị trấn Cần Thạnh: 75, xã Thạnh An: 08). Có 978 người đã khỏi bệnh, 05 người tử vong, 207 người đang điều trị. Ngoài ra có 28 người bệnh ở nơi khác thông báo về địa phương; 30 người thường trú ngoài địa phương nhưng phát hiện tại huyện (21 người thuộc quận, huyện khác; 09 người tỉnh, thành phố khác); 10 người tử vong ở nơi khác thông báo về địa phương (Cần Thạnh 01, Long Hoà: 03, An Thới Đông: 02, Bình Khánh 04);

- Ngày 13/9/2021, trên địa bàn huyện có 01 ca test nhanh dương tính, đang chờ kết quả PCR tại thị trấn Cần Thạnh.

- Số F1: 250 người (tăng 03 người so với ngày 12/9/2021, tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh). Trong đó, có 239 người cách ly tại nhà và 11 người đang cách ly tập trung tại huyện.

- Số F2: 31 người (giảm 03 so với ngày 12/9/2021).

- Số người đang được cách ly, điều trị tại các Khu cách ly của huyện là 158 người; trong đó:

+ Khu 01 (100 giường): không có người cách ly (do đang sửa chữa);

+ Khu 02 (180 giường): đang cách ly 46 người (giảm 02 người so với ngày 12/9/2021);

+ Khu 03 (148 giường): đang cách ly 121 người (tăng 11 người so với ngày 12/9/2021);

- Về khu phong tỏa: Tính đến ngày 13/9/2021, hiện đang phong tỏa 05 khu 314 hộ 1.063 nhân khẩu (xã Bình Khánh 03 khu 60 hộ 215 nhân khẩu; thị trấn Cần Thạnh 01 khu 14 hộ 54 nhân khẩu, xã An Thới Đông 02 khu 240 hộ 794 nhân khẩu).

- Về đánh giá mức độ nguy cơ: Ủy ban nhân dân huyện tự đánh giá mức độ nguy cơ (có 20% số xã trở lên ở mức nguy cơ cao). Tại 07/07 xã, thị trấn đánh giá như sau: Mức độ nguy cơ cao: Xã Bình Khánh, xã An Thới Đông. Mức độ nguy cơ: xã Tam Thôn Hiệp, xã Lý Nhơn, thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa, xã Thạnh An.

- Về tiến độ thực hiện mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19:

Vùng    (489 tổ nhân dân)

Đánh giá ngày 16/8

Đánh giá

ngày 13/9

Kết quả ngày 13/9     sau khi tầm soát      xét nghiệm

Kết quả

Tỷ lệ

Mở rộng

Kết quả

Tỷ lệ

Phát sinh

Kết quả

Tỷ lệ

Xanh

421

86,09%

+ 66

487

99,6%

+ 29

450

92,0%

Cận xanh

10

2,04%

- 9

1

0,2%

+ 5

15

3,0%

Vàng

39

7,98%

- 39

0

0 %

- 26

13

2,6%

Cam

7

1,43%

- 6

1

0,2%

0

7

1,43%

Đỏ

12

2,45%

- 12

0

0,2%

 - 8

4

0,81%

                   

Từ ngày 16/8 đến ngày 13/9/2021 huyện đã chuyển hóa tăng 66 tổ xanh (từ 421 tổ lên 487 tổ); giảm 39 tổ vàng (từ 39 tổ còn 0 ổ); giảm 06 tổ cam (từ 07 tổ còn 01 tổ); giảm 12 tổ đỏ (từ 12 tổ còn 0 tổ).

Tuy nhiên qua công tác đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát để bốc F0 ra khỏi cộng đồng thì phát sinh thêm các tổ vùng vàng, vùng cam và vùng đỏ. Kết quả đến ngày 13/9/2021, bản đồ vùng xanh huyện ghi nhận như sau có 450/489 (92%) tổ nhân dân vùng xanh, 15 (3,0%) tổ vùng cận xanh, 13 (2,6%) tổ vùng vàng, 7 (1,43%) tổ vùng cam, 4 (0,81%) tổ vùng đỏ.

Số lượng lượt xem: 126
Tin mới hơn
Tin đã đưa