title

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 08/09/2021
Thứ tư, 08/09/2021, 17:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 09 người (tăng 06 người so với ngày 07/9/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 01 người.

 

** Tổng số người nhiễm từ ngày 01/01/2021 đến 08/9/2021: 1.154 người tại địa phương (xã Bình Khánh 725, xã An Thới Đông: 138, xã Tam Thôn Hiệp: 60; xã Lý Nhơn: 22, xã Long Hòa: 138; thị trấn Cần Thạnh: 66, xã Thạnh An: 05). Có 818 người đã khỏi bệnh, 05 người tử vong, 331 người đang điều trị. Ngoài ra có 28 người bệnh ở nơi khác thông báo về địa phương; 30 người thường trú ngoài địa phương nhưng phát hiện tại huyện (21 người thuộc quận, huyện khác; 09 người tỉnh, thành phố khác); 10 người tử vong ở nơi khác thông báo về địa phương (Cần Thạnh 01, Long Hoà: 03, An Thới Đông: 02, Bình Khánh 04);

- Ngày 08/9/2021, trên địa bàn huyện có 10 ca test nhanh dương tính, đang chờ kết quả PCR (tại xã Bình Khánh: 04, Cần Thạnh: 4, Thạnh An: 2).

- Số F1: 264 người (giảm 08 người so với ngày 07/9/2021, tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh). Trong đó, có 248 người cách ly tại nhà và 16 người đang cách ly tập trung tại huyện.

- Số F2: 30 người (giảm 25 so với ngày 07/9/2021).

- Số người đang được cách ly, điều trị tại các Khu cách ly của huyện là 197 người; trong đó:

+ Khu 01 (100 giường): không có người cách ly (do đang sửa chữa);

+ Khu 02 (180 giường): đang cách ly 78 người (giảm 3 người so với ngày 07/9/2021);

+ Khu 03 (148 giường): đang cách ly 119 người (giảm 12 người so với ngày 07/9/2021);

- Về khu phong tỏa: trong ngày giải toả 01 khu 38 hộ 108 nhân khẩu tại xã Tam Thôn Hiệp. Tính đến ngày 08/9/2021, hiện đang phong tỏa 04 khu 104 hộ 374 nhân khẩu (xã Bình Khánh 03 khu 90 hộ 320 nhân khẩu; thị trấn Cần Thạnh 01 khu 14 hộ 54 nhân khẩu).

- Về đánh giá mức độ nguy cơ: Ủy ban nhân dân huyện tự đánh giá mức độ nguy cơ (có 20% số xã trở lên ở mức nguy cơ cao). Tại 07/07 xã, thị trấn đánh giá như sau: Mức độ nguy cơ cao: Xã Bình Khánh, xã An Thới Đông. Mức độ nguy cơ: xã Tam Thôn Hiệp, xã Lý Nhơn, thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa. Mức độ bình thường mới: xã Thạnh An.

- Về tiến độ thực hiện mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19:

Vùng    (489 tổ nhân dân)

Đánh giá ngày 16/8

Đánh giá

ngày 8/9

Kết quả ngày 7/9     sau khi tầm soát      xét nghiệm

Kết quả

Tỷ lệ

Mở rộng

Kết quả

Tỷ lệ

Phát sinh

Kết quả

Tỷ lệ

Xanh

421

86,09%

+ 62

483

98,8%

+ 20

442

90,3%

Cận xanh

10

2,04%

- 6

4

0,8%

+ 17

28

5,7%

Vàng

39

7,98%

- 38

1

0,2%

- 30

8

1,63%

Cam

7

1,43%

- 7

0

0%

- 3

3

0,61%

Đỏ

12

2,45%

- 11

1

0,2%

 - 4

8

1,6%

                   

Từ ngày 16/8 đến ngày 08/9/2021 huyện đã chuyển hóa tăng 62 tổ xanh (từ 421 tổ lên 483 tổ); giảm 38 tổ vàng (từ 39 tổ còn 01 tổ); giảm 07 tổ cam (từ 07 tổ còn 0 tổ; giảm 11 tổ đỏ (từ 12 tổ còn 01 tổ).

Tuy nhiên qua công tác đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát để bốc F0 ra khỏi cộng đồng thì phát sinh thêm các tổ vùng vàng, vùng cam và vùng đỏ. Kết quả đến ngày 08/9/2021, bản đồ vùng xanh huyện ghi nhận như sau có 442/489 (90,3%) tổ nhân dân vùng xanh, 28 (5,7%) tổ vùng cận xanh, 8 (1,63%) tổ vùng vàng, 4 (0,8%) tổ vùng cam, 8 (1,6%) tổ vùng đỏ.

Số lượng lượt xem: 106
Tin mới hơn
Tin đã đưa