title

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 07/09/2021
Thứ ba, 07/09/2021, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 03 người (giảm 16 người so với ngày 06/9/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.

 

 

** Tổng số người nhiễm từ ngày 01/01/2021 đến 06/9/2021: 1.145 người tại địa phương (xã Bình Khánh 725, xã An Thới Đông: 129, xã Tam Thôn Hiệp: 60; xã Lý Nhơn: 22, xã Long Hòa: 138; thị trấn Cần Thạnh: 66, xã Thạnh An: 05). Có 795 người đã khỏi bệnh, 04 người tử vong, 346 người đang điều trị. Ngoài ra có 28 người bệnh ở nơi khác thông báo về địa phương; 30 người thường trú ngoài địa phương nhưng phát hiện tại huyện (21 người thuộc quận, huyện khác; 09 người tỉnh, thành phố khác); 04 ca tử vong ở nơi khác thông báo về địa phương (xã Bình Khánh 02, xã An Thới Đông: 01, thị trấn Cần Thạnh: 01).

- Ngày 07/9/2021, trên địa bàn huyện có 07 ca test nhanh dương tính, đang chờ kết quả PCR (tại xã Bình Khánh: 04, Cần Thạnh: 3).

- Số F1: 272 người (giảm 08 người so với ngày 06/9/2021, tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan ca bệnh). Trong đó, có 255 người cách ly tại nhà và 17 người đang cách ly tập trung tại huyện.

- Số F2: 55 người (giảm 20 so với ngày 06/9/2021).

- Số người đang được cách ly, điều trị tại các Khu cách ly của huyện là 212 người; trong đó:

+ Khu 01 (100 giường): không có người cách ly (do đang sửa chữa);

+ Khu 02 (180 giường): đang cách ly 81 người (giảm 7 người so với ngày 06/9/2021);

+ Khu 03 (148 giường): đang cách ly 131 người (tăng 10 người so với ngày 06/9/2021);

- Về khu phong tỏa: Tính đến ngày 07/9/2021, hiện đang phong tỏa 05 khu 142 hộ 482 nhân khẩu (xã Bình Khánh 03 khu 90 hộ 320 nhân khẩu; xã Tam Thôn Hiệp 01 khu 38 hộ 108 nhân khẩu; thị trấn Cần Thạnh 01 khu 14 hộ 54 nhân khẩu).

- Về đánh giá mức độ nguy cơ: Ủy ban nhân dân huyện tự đánh giá mức độ nguy cơ (có 20% số xã trở lên ở mức nguy cơ cao). Tại 07/07 xã, thị trấn đánh giá như sau: Mức độ nguy cơ cao: Xã Bình Khánh, xã An Thới Đông. Mức độ nguy cơ: xã Tam Thôn Hiệp, xã Lý Nhơn, thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa. Mức độ bình thường mới: xã Thạnh An.

- Về tiến độ thực hiện mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19:

Vùng    (489 tổ nhân dân)

Đánh giá ngày 16/8

Đánh giá

ngày 7/9

Kết quả ngày 7/9     sau khi tầm soát      xét nghiệm

Kết quả

Tỷ lệ

Mở rộng

Kết quả

Tỷ lệ

Phát sinh

Kết quả

Tỷ lệ

Xanh

421

86,09%

+ 62

483

98,8%

+ 20

441

90,1%

Cận xanh

10

2,04%

- 6

4

0,8%

+ 17

27

5,52%

Vàng

39

7,98%

- 38

1

0,2%

- 30

9

1,84%

Cam

7

1,43%

- 7

0

0%

- 3

4

0,8%

Đỏ

12

2,45%

- 11

1

0,2%

 - 4

8

1,6%

                   

Từ ngày 16/8 đến ngày 07/9/2021 huyện đã chuyển hóa tăng 62 tổ xanh (từ 421 tổ lên 483 tổ); giảm 38 tổ vàng (từ 39 tổ còn 01 tổ); giảm 07 tổ cam (từ 07 tổ còn 0 tổ; giảm 11 tổ đỏ (từ 12 tổ còn 01 tổ).

Tuy nhiên qua công tác đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát để bốc F0 ra khỏi cộng đồng thì phát sinh thêm các tổ vùng vàng, vùng cam và vùng đỏ. Kết quả đến ngày 07/9/2021, bản đồ vùng xanh huyện ghi nhận như sau có 441/489 (90,1%) tổ nhân dân vùng xanh, 27 (5,52%) tổ vùng cận xanh, 9 (1,84%) tổ vùng vàng, 4 (0,8%) tổ vùng cam, 8 (1,6 %) tổ vùng đỏ.

Số lượng lượt xem: 169
Tin mới hơn
Tin đã đưa