title

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 01/10/2021
Thứ sáu, 01/10/2021, 17:03 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Số ca F0 tại địa phương phát sinh trong 24 giờ qua: 00 người (giảm 04 so với ngày 30/9/2021); Số ca F0 tại địa phương tử vong trong 24 giờ qua: 00 người.

- Tính đến ngày 01/10/2021:

+ Số ca F0: 1.283 người, có 1.167 người đã khỏi bệnh (90,9%), 109 người đang điều trị (8,5%). Ngoài ra có 59 người bệnh được ghi nhận tại nơi khác và thường trú ngoài huyện. Tổng số người tử vong do Covid-19 là 20 người.

+ Số F1: 79 người (giảm 53 người so với ngày 30/9/2021). Trong đó, có 02 người cách ly tại khu cách ly tập trung, 77 người cách ly tại nhà.

+ Số F2: 45 người (tăng 09 người so với ngày 30/9/2021).

- Số người đang được cách ly, điều trị tại các khu cách ly của huyện là 69 người (tăng 04 người so với ngày 30/9/2021);

- Về khu phong tỏa: Hiện đang phong tỏa 03 khu 147 hộ 427 nhân khẩu (xã Long Hòa 02 khu 87 hộ 247 nhân khẩu, xã An Thới Đông 01 khu 60 hộ 180 nhân khẩu).

- Về đánh giá mức độ nguy cơ: Ủy ban nhân dân huyện tự đánh giá mức độ nguy cơ (có 20% số xã trở lên ở mức nguy cơ cao). Tại 07/07 xã, thị trấn đánh giá như sau: mức độ nguy cơ cao: xã Long Hòa; mức độ nguy cơ: thị trấn Cần Thạnh, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông; mức độ bình thường mới: xã Tam Thôn Hiệp, xã Lý Nhơn, xã Thạnh An.

- Về tiến độ thực hiện mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19: Kết quả đến ngày 01/10/2021, bản đồ vùng xanh huyện ghi nhận có 477/489 (97,5%) tổ nhân dân vùng xanh, 3 (0,6%) tổ vùng cận xanh, 6 (1,4%) tổ vùng vàng, 2 (0,4%) tổ vùng cam, 1 (0,2%) tổ vùng đỏ. So với ngày 15/9/2021, tăng 27 tổ vùng xanh (450 tổ lên 477 tổ), giảm 8 tổ vàng (từ 14 tổ còn 6 tổ), giảm 03 tổ cam (từ 5 tổ còn 2 tổ), giảm 2 tổ đỏ (từ 3 tổ còn 1 tổ).

Số lượng lượt xem: 114
Tin mới hơn
Tin đã đưa