Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ Khu dân cư ấp Rạch lá
Thứ sáu, 20/12/2019, 08:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Địa điểm: xã An Thới Đông

Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 2,6ha

Tổng số hộ ảnh hưởng: 33 hộ

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

Tiến độ thực hiện bồi thường: UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án.

- Ngày 18/9/2019: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3941/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án.

Xem (Tải về) Bản đồ chi tiết vị trí Dự án

- Ngày 20/12/2019: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND  về phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; đồng thời phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân.

Nguồn: Website Bộ Y tế