title

Tiến độ bồi thường Dự án Xây dựng kè kiên cố bảo vệ KDC ấp An Hòa (Tắc Ráng Tổ 27, 28)
Thứ sáu, 01/11/2019, 08:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Địa điểm: xã An Thới Đông

Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 0,92ha

Tổng số hộ ảnh hưởng: 13 hộ

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ.

 

Tiến độ thực hiện bồi thường:

- UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án.

- Ngày 18/9/2019: UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3944/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án.

- Ngày 01/11/2019: Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND  về phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Xem (Tải về) bản đồ chi tiết vị trí Dự án

Nguồn: Website Bộ Y tế

Tin mới hơn
Tin đã đưa