Tiến độ bồi thường Dự án Khu dân cư Cá Cháy
Thứ năm, 26/03/2020, 08:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Xem (Tải về) Bản đồ vị trí dự án

Địa điểm: xã An Thới Đông

Quy mô: Diện tích sử dụng khoảng 7,7 ha

Tổng số hộ ảnh hưởng: 26 hộ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ.

Tiến độ thực hiện bồi thường:

- UBND huyện đang trình thành phố thẩm định, phê duyệt giá đất tính bồi thường, hỗ trợ của dự án.

- Ngày 14/10/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4400/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của dự án.

- Ngày 20/12/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2150/QĐ-UBND về phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; đồng thời phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân.

 

Nguồn: Website Bộ Y tế