title

Thông tin phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023
Thứ tư, 15/03/2023, 08:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm thông tin kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn huyện có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc đăng ký dự thi, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và người lao động về tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023, như sau:

 

 

- Ngành nghề đăng ký: Sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

- Chỉ tiêu tuyển chọn:

+ Ngành sản xuất chế tạo: 6.334 người;

+ Ngành xây dựng: 901 người;

+ Ngành nông nghiệp: 841 người;

+ Ngành ngư nghiệp: 4.035 người.

- Thời gian đăng ký: từ ngày 20/3/2023 - 24/3/2023 (05 ngày).

- Đơn vị và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số 159 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điều kiện đăng ký dự thi: theo Công văn 5257/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đính kèm)

Chi tiết xem tại

- Công văn 331/LĐTBXH ngày 15/3/2023;

- Công văn 5257/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14/3/2023.

Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

PLE

Số lượng lượt xem: 528
Tin mới hơn
Tin đã đưa