title

Thông báo về triển khai tham gia Hội thi "Tìm hiểu, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính" trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023
Thứ sáu, 10/11/2023, 09:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09 tháng 11 năm 2023, Phòng Nội vụ huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 2380/TB-NV về triển khai tham gia Hội thi "Tìm hiểu, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính" trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 201/KH-UBND-HĐ ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện - Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cần Giờ về tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023;

Phòng Nội vụ đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực đăng ký và tham gia Hội thi “Tìm hiểu, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối với phần thi trắc nghiệm: Vận động ít nhất 50% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia Hội thi với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trong 02 đợt thi. Mỗi đợt được tổ chức từ 08 giờ 00 thứ Hai đến 11 giờ 00 thứ Bảy, cụ thể như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 13 tháng 11 năm 2023 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023.

- Đợt 2: Từ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến ngày 25 tháng 11 năm 2023.

* Cách thức đăng ký tham gia dự thi: Truy cập theo đường link sau: http://caicachhanhchinh.khoahoctre.com.vn/ điền đầy đủ thông tin để đăng ký và tham gia thi tối đa 03 lượt/đợt thi, trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm.

2. Đối với phần thi tập thể: (Thiết kế inforgraphic tuyên truyền).

Mỗi đơn vị tham gia ít nhất 01 thiết kế inforgraphic tuyên truyền, thiết kế có bố cục và độ phân giải hợp lý 300dpi trở lên.

Chậm nhất ngày 27 tháng 11 năm 2023 gửi bài dự thi về Ban Tổ chức Hội thi qua địa chỉ: bcchc.cangio@tphcm.gov.vn

Nhằm đảm bảo Hội thi “Tìm hiểu, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2023 được diễn ra đúng thời gian, đạt hiệu quả, Phòng Nội vụ kính đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia Hội thi./.

Tải Thông báo về xem (tại đây).

H.M.T

Số lượng lượt xem: 101
Tin mới hơn
Tin đã đưa