title

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Chiến thắng, Ngày Quốc tế lao động - năm 2022
Thứ sáu, 29/04/2022, 14:03 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 2094/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Chiến thắng, Ngày Quốc tế lao động - năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Chiến thắng, Ngày Quốc tế lao động - năm 2022 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động - năm 2022 vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022 và Chủ nhật, ngày 01 tháng 5 năm 2022; nghỉ bù vào thứ Hai và thứ Ba, ngày 02, 03 tháng 5 năm 2022 (do 02 ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần).

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên, bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật.

4. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày nghỉ lễ nêu trên.

5. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý; bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

- Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý theo quy định.

- Tiếp tục vận động cán bộ, công chức và nhân dân tham gia tổng vệ sinh trụ sở các cơ quan, đơn vị, các tuyến đường, các khu dân cư, nơi công cộng; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

H.M.T

Số lượng lượt xem: 27
Tin mới hơn
Tin đã đưa