title

Thông báo về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thứ tư, 24/02/2021, 12:55 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19 tháng 02 năm 2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ban hành Thông báo só 07/TB-UBBC về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

 

Tải các Mẫu đơn tờ khai (tại đây).

Tin mới hơn
Tin đã đưa