title

Thông báo về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022
Thứ ba, 21/12/2021, 11:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 5702/TB-SNV về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022.

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Số lượng lượt xem: 365
Tin đã đưa