title

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022
Thứ hai, 20/12/2021, 11:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 6797/TB-UBND về tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2022

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

 

Tải Phiếu đăng ký dự tuyển (tại đây).

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Số lượng lượt xem: 307
Tin mới hơn
Tin đã đưa