title

Thông báo tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020
Thứ hai, 09/11/2020, 15:44 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 04 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Thông báo số 5762/TB-UBND về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020

 

Tải Thông báo về xem (tại đây).

Tin mới hơn
Tin đã đưa