title

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2), ngày 25 và 26/11/2020
Thứ sáu, 13/11/2020, 11:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

UBND huyện Cần Giờ thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2), ngày 26/11/2020.

 

Xem chi tiết nội dung thông báo:

- Thông báo số 5976/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2), ngày 25/11/2020

- Thông báo số 5977/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 (đợt 2), ngày 26/11/2020Tra cứu các chữ viết tắt trong bài viết.

- Thông báo số 6013/TB-UBND về triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2)

 

Xem (tải về) tài liệu ôn tập của 25 Hội đồng xét tuyển viên chức:

1. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường Chuyên biệt Cần Thạnh

2. Nội dung ôn tập HĐXTVC Mầm non Doi Lầu

3. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường MN ĐỒNG TRANH

4. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường MN LONG HÒA

5. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường Mầm non Lý Nhơn

6. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường Mầm non Tam Thôn Hiệp

7. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường MN THẠNH AN

8. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường TIỂU HOC BÌNH KHÁNH

9. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường Tiểu học An Nghĩa

10. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường Tiểu học An Thới Đông

11. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường TH BÌNH MỸ

12. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường TH BÌNH PHƯỚC

13. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường TH CẦN THẠNH 2

14. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường TH CẦN THẠNH

15. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường TH DOI LẦU

16. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường TH HÒA HIỆP

17. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường TH LÝ NHƠN

18. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường TH Tam Thôn Hiệp

19. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường TH THẠNH AN

20. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường TH VÀM SÁT

21. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường THCS Bình Khánh

22. Nội dung ôn tập HĐXTVC TrườngTHCS CẦN THẠNH

23. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường THCS DOI LẦU

24. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường THCS Long Hòa

25. Nội dung ôn tập HĐXTVC Trường THCS LÝ NHƠN

Tin mới hơn
Tin đã đưa